/ Học tiếng nhật online / Tiếng nhật sơ cấp Minano Nihongo

Bai 50.

Cập nhật: 06/11/2021


NO TỪ VỰNG HÁN TỰ ÂM HÁN NGHĨA
1 まいります 参ります THAM đi, đến (khiêm nhường ngữ của いきます và きます)
2 おります  ~  ~ ở, có (khiêm nhường ngữ của います)
3 いただきます  ~  ~ ăn, uống, nhận (khiêm nhường ngữ của たべます、のみます và もらいます)
4 もうします 申します THÂN nói (khiêm nhường ngữ của いいます)
5 いたします     làm (khiêm nhường ngữ của します)
6 はいけんします 拝見します BÁI KIẾN xem, nhìn (khiêm nhường ngữ của みます)
7 ぞんじます 存じます TỒN biết (khiêm nhường ngữ của しります)
8 うかがいます 伺います TÝ/TỬ hỏi, nghe, đến thăm(khiêm nhường ngữ của ききます và いきます)
9 おめにかかります お目にかかります MỤC gặp (khiêm nhường ngữ của あいます)
10 ございます  ~  ~ có (thể lịch sự của あります)
11 ~でございます  ~  ~ là (thể lịch sự của ~です)
12 わたくし tôi (khiêm nhường ngữ của わたし)
13 ガイド  ~ người hướng dẫn, hướng dẫn viên
14 おたく お宅 TRẠCH nhà (dùng cho người khác)
15 こうがい 郊外 GIAO NGOẠI ngoại ô
16 アルバム  ~  ~ an-bum (ca nhạc)
17 さらいしゅう 再来週 TÁI LAI CHU tuần sau nữa
18 さらいげつ 再来月 TÁI LAI NGUYỆT tháng sau nữa
19 さらいねん 再来年 TÁI LAI NIÊN năm sau nữa
20 はんとし 半年 BÁN NIÊN nửa năm
21 さいしょに 最初に TỐI SƠ đầu tiên, trước hết
22 さいごに 最後に TỐI HẬU cuối cùng
23 ただいま ただ今 KIM bây giờ (thể lịch sự củaいま)
24 えどとうきょうはくぶつかん 江戸東京博物館 GIANG HỘ ĐÔNG KINH BÁC VẬT QUÁN bảo tàng Edo-Tokyo
25 きんちょうします 緊張します KHẨN TRƯƠNG căng thẳng, hồi hộp
26 ほうそうします 放送します PHÓNG TỐNG phát thanh, truyền hình
27 [ビデオに~]とります [ビデオに~]撮ります TOÁT thu, quay
28 しょうきん 賞金 THƯỞNG KIM tiền thưởng
29 しぜん 自然 TỰ NHIÊN tự nhiên, thiên nhiên
30 きりん  ~  ~ con hươu cao cổ
31 ぞう TƯỢNG con voi
32 ころ     hồi, thời
33 「ゆめが~」かないます [夢が~]かないます MỘNG thành hiện thực, được thực hiện [mơ ước ~]
34 ひとことよろしいでしょうか。  ~  ~ Tôi xin phép nói vài lời có được không ạ?
35 きょうりょくします 協力します HIỆP LỰC hợp tác
36 こころから 心から TÂM từ trái tim, từ đáy lòng
37 かんしゃします 感謝します CẢM TẠ cám ơn, cảm tạ
38 「お」れい [お]礼 LỄ lời cám ơn, sự cám ơn
39 はいけい 拝啓 BÁI KHẢI kính gửi
40 うつくしい 美しい MỸ đẹp
41 おげんきでいらっしゃいますか お元気でいらっしゃいますか。 NGUYÊN KHÍ Anh/chị có khỏe không ạ? (tôn kính ngữ của おげんきですか)
42 めいわくを かけます 迷惑をかけます  MÊ HOẶC làm phiền
43 いかします 生かします  SINH tận dụng, phát huy, dùng
44 「お」しろ [お]城  THÀNH lâu đài
45 けいぐ 敬具  KÍNH CỤ kính thư
46 ミュンヘン  ~  ~ Munich (ở Đức)

Phần 2: Ngữ pháp

Tiếp theo ngữ pháp bài 49, hôm nay chúng ta sẽ học hai dạng còn lại của kính ngữ đó  là ” KHIÊM NHƯỜNG NGỮ “VÀ ” THỂ LỊCH SỰ”

Ngữ pháp 1: Khiêm nhường ngữ (謙譲語

Khiêm nhường ngữ (謙譲語): có 2 cách sử dụng:

  • Cách 1:

Đối với động từ nhóm 1 và nhóm 2:

ngữ pháp tiếng nhật bài 50

Không dùng cho các động từ  chỉ có 1 âm tiết ví dụ như: みます、ねます、います…

Đối với Danh động từ nhóm 3:

Tuy nhiên cũng có một số động từ sẽ là ngoại lệ, chúng ta sẽ dủng お thay cho ご:

お 電話 します : gọi điện

お 約束 します : Đặt trước

Ví dụ:

1.A: そうですね。おちしましょうか。Có vẻ nặng nhỉ. Để tôi cầm cho nhé.

B:すみません。おいします。Vâng, nhờ anh giúp đỡ.

2.私が 今日予定を ごせつめいします。Tôi xin phép giới thiệu về kế hoạch ngày hôm nay .

Chúng ta có thể tăng thêm mức độ Khiêm nhường bằng cách sau:

会社を ご 案内 いたします。(Tôi) xin giới thiệu về công ty.

  • Cách 2: Một số động từ đặc biệt:
Vます V謙譲語 Vます V謙譲語
行きます。来ます 参ります います おります
食べます。飲みます。もらいます いただきます 見ます 拝見します
言います 申します します 致します
聞きます 伺います 知っています 存じております
会います お目にかかります 知りません 存じません

Ví dụ:

1. ちょっと 切符を はいけんします。Tôi xem cái tem một chút.

2. A: ご家族は どちらに いらっしゃいますか。Gia đình bạn ở đâu?

   B: ベトナムに おります。Ở Việt Nam .

Chú ý khi sử dụng Khiêm nhường ngữ (謙譲語):

Cách 2 mang ý lịch sự hơn cách 1 vì vậy cách 2 thường được ưu tiên sử dụng, đối với các động từ không chia được theo cách 2 thì chúng ta sẽ chia sang cách 1.

Khi dùng Kính ngữ chúng ta phải đảm bảo tính nhất quán trong cả câu, cả đoạn.

Ngữ pháp 2: Lịch sự ngữ (丁寧語

Ví dụ:

1. 電話階段に ございます。Điện thoại nằm ở bên cạnh cầu thang.

2. このパンフレットを いただいても よろしいでしょうか。Tôi nhận tờ rơi này được không?

Trên đây là toàn bộ kiến thức Từ vựng và Ngữ pháp bài 50 – Minna No Nihongo. Để xem các bài khác, bạn có thể vào đây

 

Nội dung tương tự

Bài 28. お茶でも飲みながら…。

Bài 28. お茶でも飲みながら…。- tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 16. 使い方を教えてください

Bài 16. 使い方を教えてください - tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 49.

Bài 49 - Tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 22. どんなアパートがいいですか

Bài 22. どんなアパートがいいですか - tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 9. 残念です

Bài 9. 残念です - tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 3. これをください

Bài 3. これをください - Tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 20. 夏休みはどうするの?

Bài 20. 夏休みはどうするの?- tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 34. するとおりにしてください

Bài 34. するとおりにしてください - tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 11. これ、お願いします

Bài 11. これ、お願いします - Tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 33. これはどういう意味ですか?

Bài 33. これはどういう意味ですか?- tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bai 46.

Bài 46 - Tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

Bài 13. 別々にお願いします

Bài 13. 別々にお願いします - tiếng Nhật sơ cấp giáo trình minna no nihongo dễ học, dễ nhớ

 

KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI

Văn phòng tiếp nhận: Số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trung Tâm Đào tạo: 1/355 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

Công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín liên tục tuyển lao động namnữ đi xkld Nhật Bản trực tiếp không qua môi giới với chi phí thấp nhất thị trường . Chúng tôi hướng dẫn người lao động thủ tục vay vốn ngân hàng và hỗ trợ trực tiếp tại các tỉnh phía bắc bao gồm : Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…

KY THUAT VIEN NHAT BAN  |  KY SU NHAT BAN | KỸ SƯ NHẬT BẢN  |  ĐƠN HÀNG KỸ SƯ NHẬT BẢN  |  KY SU NHAT  |  XUAT KHAU LAO DONG NHAT BAN  |  XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN  |  ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN  |  XKLD NHAT BAN 1 NĂM  |  XKLD NHAT BAN  |  LAO DONG XUAT KHAU NHAT BAN  |  CONG TY XUAT KHAU LAO DONG UY TIN

Chi phí xuất khẩu Nhật Bản 2021Mức lương xuất khẩu lao động Nhật Bản 2021Điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật Bản 2021Thủ tục bảo lãnh vợ, chồng sang Nhật Bảnxuất khẩu lao động Nhật Bản 2021 những điều cần biết

Hotline: 0966.269.918 / 0904.589.818 (zalo,fb) tư vấn xuất khẩu lao động miễn phí

 
Đi Lao Động

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp các thông tin xuất khẩu lao động, du học tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Châu Úc

 

Yêu cầu gọi lại

CopyRight 2021 @ Website cung cấp thông tin XKLĐ và Du học